Keramiken

Glasyrerna blandar jag själv, där jag utgår från träaska. Jag gör nya försök hela tiden, ändrar bränningstider och prövar med olika slags aska. Eftersom askglasyrerna är svåra att styra blir man ofta besviken när man öppnar ugnen, men man kan också bli positivt överraskad och det är detta som är drivkraften. Varje föremål blir på så sätt unikt. Jag jobbar mycket med den rödbruna askglasyren, den har blivit mitt signum. Jag har även provat att använda lokal lera i mina glasyrer och detta bjuder också på överraskningar.
Alla tycker inte om rödbruna glasyrer, därför arbetar jag även med andra färger.
Jag är mycket inspirerad av den japanska keramiken. Ju mer man lär, desto intressantare blir det och det var också i Japan man upptäckte träaskans påverkan på olika glasyrer.
 
Under galleri 1 finns keramik med stengodsglasyrer med inblandning av aska. 
Under galleri 2 finns keramik med stengodsglasyrer utan aska.
Under galleri 3 finns lågbränd keramik," Barrel Firing", denna keramik blir inte vattentät.
 
site created and hosted by skandiaweb