• 8.jpg
  • 5.jpg
  • 1.jpg
  • 7.jpg
  • 4.jpg
  • 6.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg

En presentation

   
Har alltid velat jobba med lera men tillfället kom inte förrän jag slutat mitt ordinarie arbete. Detta hände 2002 och sedan dess är jag helt fascinerad av leran som material och dess möjligheter, men det gäller att bli vän med leran. Möjligheterna är oändliga, det är bara fantasin som sätter gränserna.

Jag jobbar mestadels i stengods och drejar gärna.
Jag dekorerar i regel inte min keramik utan jag låter form och glasyr tala.

Glasyrerna blandar jag själv, där jag utgår från träaska. Jag gör nya försök hela tiden, ändrar bränningstider och prövar med olika slags aska. Eftersom askglasyrerna är svåra att styra blir man ofta besviken när man öppnar ugnen, men man kan också bli positivt överraskad och det är detta som är drivkraften. Varje föremål blir på så sätt unikt. Jag jobbar mycket med den rödbruna askglasyren, den har blivit mitt signum. 

 
 
Jag har även provat att använda lokal lera i mina glasyrer och detta bjuder också på överraskningar.

Jag är mycket inspirerad av den japanska keramiken. Ju mer man lär, desto intressantare blir det och det var också i Japan man upptäckte träaskans påverkan på olika glasyrer. Hösten 2008 åkte jag till Japan och fick även till-
fälle att besöka en del kända keramiker.

Jag är även intresserad av trädgård, även om detta intresse ibland blir lite åsidosatt. Pioner och spec. trädpioner är mina favoriter.

Jag har egen verkstad som jag inrett i ett fd. kostall, därav namnet Bås 15.

Från Bås 15 med adress Solbacken, Harlösa har man en helt fantastisk utsikt över Romeleåsen och Vombsjön. Bara utsikten är värt ett besök.

Jag har inga bestämda öppettider utan slå en signal före Ditt besök!

Välkomna!

 
site created and hosted by skandiaweb